P.č.

Káblová televízia:

  Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
1 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)   2,075 € 2,49 €
2 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)     4,150 € 4,98 €
3 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)   0,690 € 0,83 €
4 osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom  
  v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti bezplatne
         
 

Internet:

     
5 mesačný poplatok za prípojku (domácnosti + podnikatelia)   5,535 € 6,64 €
6 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)    2,765 € 3,32 €
7 osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom   
  v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti bezplatne
         
 

Balík Optim (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)

     
8 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)   5,83 € 7,00 €
9 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)   8,33 € 10,00 €
10 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)   3,33 € 4,00 €
11 osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom      
  v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti     bezplatne
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 5-11):      
  Max. rýchlosť (download/upload): Agregácia:  
  2048/512 kbit/s 1:20    
         
 

Balík Optim Level_2 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)

   
12 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)   9,00 € 10,80 €
13 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)   11,00 € 13,20 €
14 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)   6,50 € 7,80 €
15 osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov    
   s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom,      
  pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti   4,00 € 4,80 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 12-15):      
  Max. rýchlosť (download/upload): Agregácia:  
  11/2 Mbit/s 1:20    
         
 

Balík Optim Level_3 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)

   
16 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)   12,00 € 14,40 €
17 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)   14,00 € 16,80 €
18 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)   9,50 € 11,40 €
19 osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov    
   s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom,      
  pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti   7,00 € 8,40 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 16-19):      
  Max. rýchlosť (download/upload): Agregácia:  
  16/5 Mbit/s 1:20    
 

Káblová televízia, internet - doplnkové služby

 
P.č. Názov služby Merná jednotka Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH (20%)
d1 Výjazd na poruchu zavinenú účastníkom ks 10,00 € 12,00 €
d2 Servisný zásah pri poruche zavinenej užívateľom (za každých začatých 30 minút) + spotrebovaný materiál ks 5,00 € 6,00 €
d3 Neoprávnený zásah do káblového rozvodu prevádzkovateľa ks 50,00 € 60,00 €
d4 Zaslanie I. upomienky ks 0,00 € 0,00 €
d5 Zaslanie II. Upomienky ks 5,00 € 6,00 €
d6 Zaslanie III. Upomienky ks 10,00 € 12,00 €
d7 Opätovné pripojenie ks 8,33 € 10,00 €
d8 Prekládka služby ks 20,00 € 24,00 €
d9 Nastavenie TV kanálov podľa želania zákazníka na TV prímači (cena za 1 TV prijímač) TV 5,00 € 6,00 €
d10 Lištovanie (cena práce za 1m) m 1,00 € 1,20 €
d11 Lišta 18X18 LV hranatá m 0,21 € 0,25 €
d12 Dátová TV zásuvka ks 3,50 € 4,20 €
d13 Krytka na dátovú zásuvku ks 0,25 € 0,30 €
d14 Krabička na TV zásuvku nástenná ks 0,50 € 0,60 €
d15 Montáž a výmena TV zásuviek ks 4,00 € 4,80 €
d16 Kompresný konektor CABELCON RG 6 ks 0,75 € 0,90 €
d17 Kompresný konektor CABELCON RG 11 ks 1,92 € 2,30 €
d18 Kábel zemný KKE48 bm 0,40 € 0,48 €
d19 Kábel zemný KKE725 bm 0,90 € 1,08 €
d20 TV rozbočovač (2 smery) ks 2,42 € 2,90 €
d21 TV rozbočovač (3 smery) ks 3,25 € 3,90 €
d22 TV rozbočovač (4 smery) ks 3,67 € 4,40 €
d23 TV rozbočovač (6 smery) ks 4,00 € 4,80 €
d24 TV rozbočovač (8 smerov) ks 4,50 € 5,40 €
d25 TV účastnícka šnúra (1,5m) ks 1,17 € 1,40 €
d26 TV účastnícka šnúra (3m) ks 1,67 € 2,00 €
d27 TV účastnícka šnúra (10m) ks 3,42 € 4,10 €
d28 Koax. Kábel bm 0,33 € 0,40 €
d29 Spojka female ks 0,42 € 0,50 €
d30 TV zosilňovač (Domový zosilňovač, zisk v doprednom smere 15dB, 1 výstup F, prevedenie MINI, doredný smer 87-1000MHz, spätný smer 5-65MHz) ks 16,00 € 19,20 €
d31 Montáž a nastavenie zosilovača so spätným smerom ks 14,00 € 16,80 €
d32 Vŕtanie steny do 40cm dĺžky ks 1,25 € 1,50 €
d33 Vŕtanie steny nad 40cm dĺžky ks 2,17 € 2,60 €
d34 Výmena káblového modemu pri poškodení  klientom ks 106,00 € 127,20 €
d35 Konfigurácia PC na pripojenie do internetu ks 5,00 € 6,00 €
d36 Inštalácia a konfigurácia modemu, routera ks 5,00 € 6,00 €
d37 Inštalácia, konfigurácia PC na želanie zákazníka – cena za každú začatú hodinu hod. 10,00 € 12,00 €
d38 Sieťová karta LAN 10/100/1000Mbps PCI ks 9,50 € 11,40 €
d39 Sieťová karta LAN 10/100/1000Mbps PCIe ks 14,50 € 17,40 €
d40 Switch (8 portový) ks 16,92 € 20,30 €
d41 Router (4 portový switch s wifi B/G) ks 15,00 € 18,00 €
d42 Wifi USB klient ks 10,00 € 12,00 €
d43 LAN cez 230V pár 44,00 € 52,80 €
d44 UTP kábel bm 0,29 € 0,35 €
d45 UTP patch kábel (0,5m) ks 1,12 € 1,34 €
d46 UTP patch kábel (1m) ks 1,20 € 1,44 €
d47 UTP patch kábel (2m) ks 1,62 € 1,94 €
d48 UTP patch kábel (3m) ks 2,00 € 2,40 €
d49 UTP patch kábel (5m) ks 2,29 € 2,75 €

Infokanál - cenník reklamy (videotext):

   
Videotext pozostáva z prezentačných farebných strán dotvorených podkladovou hudbou.
         
p.č. výroba grafická   Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
i1 1 prezentačná strana v trvaní 30 sekúnd   10,00 € 12,00 €
i2 2 a viac strán podľa objednávky od 60 sekúnd   20,00 € 24,00 €
         
VYSIELANIE videotextovej reklamy počas jedného dňa:      
         
p.č. trvanie 1 videotextovej reklamy   Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
i3 30 sekúnd   4,00 € 4,80 €
i4 60 sekúnd   6,00 € 7,20 €
i5 61 - 120 sekúnd   10,00 € 12,00 €
i6 121 - 180 sekúnd   16,67 € 20,00 €
         
ZĽAVY z vysielania videotextovej reklamy:      
vysielanie 1 až 7 dní ................................................. poskytnutá zľava 0%  
vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní ............ poskytnutá zľava 10%  
vysielanie 1 kalendárny mesiac ............................... poskytnutá zľava 25%  
         
 

Videokamera, fotoaparát

     
p.č.:     Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
v1 Natáčanie videa kameramanom (1hod. záznamu) - zákazník s trvalým pobytom v Kalnej n/Hronom   16,67 € 20,00 €
v2 Natáčanie videa kameramanom (1hod. záznamu) - zákazník s trvalým pobytom mimo Kalnej n/Hronom   22,00 € 26,40 €
v3 Natáčanie videa kameramanom (3hod. záznamu)   dohodou  
v4 Fotenie (1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom v Kalnej n/Hronom   13,33 € 16,00 €
v5 Fotenie (1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom mimo Kalnej n/Hronom   18,00 € 21,60 €
v6 Fotenie (3hod. fotenia)   dohodou  
v7 Spracovanie, strihanie videozáznamu   dohodou  
         
 

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

   
p.č.:     Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
z1 návrh a realizácia EZS   dohodou  
         
Predaj a montáž na splátky, možnosť pripojenia na pult centrálnej ochrany  
         
 

Prívesný vozík

     
p.č.:     Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
p1 zapožičanie prívesného vozíka - 1 pracovný deň (od 8.00 do 16.00 hod.)   10,00 € 12,00 €
p2 zapožičanie prívesného vozíka - 2 hod. (v čase od 8.00 do 16.00hod.)   4,17 € 5,00 €
p3 zapožičanie prívesného vozíka - 24 hod.   12,50 € 15,00 €
p4 záloha za zapožičanie - zákazník s trvalým pobytom    
   v Kalnej nad Hronom   0,00 € 0,00 €
p5 záloha za zapožičanie - zákazník s trvalým pobytom    
   mimo Kalnej nad Hronom (platba v hotovosti !!!)     300,00 €
         
Prívesný vozík - valník s plachtou (ložná plocha 2500 x 1250mm, výška 1500mm), nosnosť 1050kg, 
celková hmotnosť 1300kg, brzdený, sklopná korba, počet náprav - 1  
         
 

Traktor

     
p.č.:     Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
t1 práca traktora (orba, kosenie, obracanie sena,mulčovanie) / 1hod. - žiadateľ občan s trvalým pobytom v Kalnej n./Hronom   15,83 € 19,00 €
t2 práca traktora (orba, kosenie, obracanie sena,mulčovanie) / 1hod. - žiadateľ občan s trvalým pobytom mimo Kalnej n./Hronom   16,67 € 20,00 €
t3 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 10km   10,00 € 12,00 €
t4 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 20km   17,50 € 21,00 €
t5 preprava mimo Kalná nad Hronom nad 20km   dohodou  
         
traktor  Kioti, výkon 22 koní, šírka 1100mm, 4x4, uzávierka dif.