Vytyčovacie práce

Realizácii projektov každého stavebného diela musí predchádzať lokalizácia  uložených inžinierskych sietí a ich  vytýčenie v teréne, t.j. ich polohové a výškové umiestnenie v priestore a určenie ich trasy. Naša spoločnosť na meranie-vytyčovanie používa jeden z najmodernejších prístrojov RADETON 7000