Copyright 2017 Kalná KTR, s.r.o.
Z dôvodu zlepšenia služieb,

Vám prinášame možnosť riešiť servisné požiadavky alebo všeobecné otázky prostredníctvom portálu Technickej podpory.

V prípade potreby, môžete kliknúť na tlačítko nižšie a budete presmerovaný na portál Technickej podpory.
Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o poskytuje služby:

- prístup do siete internet
- prevádzka káblovej TV
- prevádzka obecného infokanálu
- prevádzka obecného rozhlasu
- správa počítačových sietí
- prevádzka serverov, virtualizácia
- prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia  alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Hlásenia obecného rozhlasu formou SMS

Občanom obce Kalná nad Hronom ponúkame možnosť prijímať hlásenia obecného rozhlasu formou SMS. Táto služba je bezplatná.

Stačí, ak nám oznámite Vaše telefónne číslo, bydlisko, meno a priezvisko na e-mail: kalnaktr@kalnaktr.sk alebo nám pošlete SMS-ku s údajmi na telef. číslo: 0948 046045 alebo osobne v kancelárii Kalná KTR, s.r.o.